عکس ۳۲

عکس ۳۲

نمایی از تشریفات ویژه در تالار وصال قزوین