کلیپ های تصویری

ورودی ویژه عروس و داماد 

 

ورود ماشین عروس و داماد و نمای بیرونی تالار 

انجام مراسم آتش بازی 

 

نحوه برگزاری مراسم عروسی

برگزاری مراسم چهارشنبه سوری سال ۹۵ (با گروه تعالی افکار)