منوی غذا و تشریفات

لیست منوهای غذا برای سال ۹۶ می باشد، شایان ذکر است که بر روی منوهای ارائه شده مالیات بر ارزش افزوده محاسبه گردیده و قیمت ها برای سال ۹۶ ثابت می باشد.

منوی غذای تالار وصال قزوین

منوی غذای باغ تالار وصال قزوین

منوی شماره ۱

منوی شماره 1 غذا تالار وصال

منوی شماره ۲

منوی شماره 2 غذا تالار وصال

منوی شماره ۳

منوی شماره 3 غذا تالار وصال

منوی شماره ۴

منوی شماره 4 غذا تالار وصال

منوی شماره ۵

منوی شماره ۶

منوی شماره 6 غذا تالار وصال

لیست قیمت غذاهای انتخابی

لیست غذاهای انتخابی تالار وصال

لیست قیمت تشریفات تالار

لیست تشریفات باغ تالار وصال

آدرس تالار

آدرس تالار وصال قزوین

آدرس تالار در نقشه گوگل