عکس ۲۷

عکس ۲۷

نمایی از داخل سالن بانوان تالار پذیرایی وصال قزوین